Kwaliteitslabel

Panningen, 24-08-2015

Op 6 augustus heeft Domaine Belle Cour een prettige kennismaking gehad met Stichting Voorlichting en Advies Commissie (VAC) Wonen Peel en Maas. VAC Wonen Peel en Maas behartigt de belangen van de woonconsument vanuit de visie van de gebruiker en stelt zich het bevorderen van de gebruikskwaliteit van woningen en van de woonomgeving tot doel.

Het kennismakingsgesprek vormde de start voor een onderlinge samenwerking: Domaine Belle Cour gaat gebruik maken van de kennis en ervaring van VAC Wonen Peel en Maas in de vorm van adviezen die door de VAC worden uitgebracht, zowel voor het project in zijn algemeenheid als voor de individuele woningen.

Op deze wijze wordt het project Domaine Belle Cour voorzien van een kwaliteitslabel op het gebied van de toetsingscriteria die de VAC in haar adviezen hanteert, namelijk:

-  bruikbaarheid en doelmatigheid
-  toegankelijkheid
-  veiligheid
-  gezondheid en comfort
-  duurzaamheid

Voor meer informatie of contactgegevens over VAC Wonen Peel en Maas verwijzen wij u naar www.vacwonenpeelenmaas.nl
slogan